Waarom Paarden Sportmassage:

Sportmassage heeft een positieve invloed op de gemoedstoestand van jouw paard. Daarnaast kan het helpen pijn te verminderen, mobiliteit te verbeteren en herstel te ondersteunen.

Door je paard regelmatig na te laten kijken en te behandelen houdt je jouw paard fysiek gezond en zullen beginnende blessures eerder herkend worden.

Wanneer schakel je de hulp in van een Paarden Sport Masseur?

Omdat een paard van oorsprong prooidier is, laat hij pas in een laat stadium merken dat hij een blessure of ongemak heeft. Vaak schakelen paardeneigenaren dan ook pas hulp in als hun paard ‘extreme signalen’ afgeeft.

Naar mijn mening is het voorkomen van een blessure uiteraard beter dan het genezen ervan! Mijn advies is dan ook om jouw paard scherp in de gaten te houden en als je het niet vertrouwt een deskundige te raadplegen om je van meer informatie te laten voorzien.

Sportmassage kan curatief, maar misschien nog wel belangrijker, ook preventief worden toegepast.

Bij curatieve sportmassage is er vaak vooraf overleg met een dierenarts geweest. Als een dierenarts in zijn gebied alles heeft toegepast en er ondersteuning voor herstel nodig is wordt er en fysiotherapeut, chiropractor of paardensport masseur geadviseerd.

Signalen welke jouw paard  kan laten zien:

 • Bij aanraking heftig reageren, zoals dreigen te bijten of schoppen. Niet geaaid of gepoetst willen worden.
 • Agressief- of vluchtgedrag tonen tijdens opzadelen, aansingelen en/of opstijgen.
 • Tijden de training gaan bokken of steigeren of ongewenst gedrag vertonen
 • Moeite hebben met het aannemen van een rustige correcte aanleuning.
 • Onvoldoende of onregelmatige paslengte hebben in stap, draf of galop. (eerst een dierenarts raadplegen)

Moeite hebben met gymnastische oefeningen en/of overgangen.

Mijn paard heeft een blessure, wat nu?

Preventief:

Om jouw paard in onderhoud te voorzien kan je je paard preventief laten masseren. Tijdens een Sportmassage wordt er een gehele analyse gedaan, waarbij eventuele beginnende blessures snel opgemerkt worden. Sportmassage kan ook zinvol zijn om naast je training toe te passen. Massage ondersteunt in het welzijn van het paard en helpt mee in het afdrijven van afvalstoffen in het lijf.

Veel sporters, zeker in de topsport, worden zo nu en dan gemasseerd en gaan geregeld naar een fysiotherapeut. Vergelijkbaar wordt er van de meeste sportpaarden verwacht dat ze topprestaties leveren.

Als massage helpt om de prestaties van een topsporter te verbeteren , waarom zouden we dit dan niet bij jouw paard toepassen. Naast paarden die topprestaties moeten leveren, geldt het natuurlijk ook voor recreatie paarden. Ook bij deze paarden is het van belang ze fit te houden en blessures te voorkomen.

Dit allemaal om de combinaties te kunnen laten doen wat ze graag samen doen, plezier maken!

Curatief:

Op het moment dat er een blessure gediagnostiseerd is door een dierenarts wacht je vaak tot het heelt. Maar zou het niet veel fijner zijn als je er ook daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen. Zo is het vaak bij een blessure dat je van het één in het ander valt. Doormiddel van sportmassage kan het herstel proces versneld worden door doorbloeding te stimuleren en het bindweefsel soepel te houden. Zo is het belangrijk dat bindweefsel elastisch blijft, zodat het na het herstel van de blessure weer mooi mee veert en de belasting op die manier beter aankan.

Hoe ziet een eerste consult eruit?

Een eerste consult bestaat uit een volledige analyse van het paard inclusief een massage en trainingsadvies. Deze analyse is van belang om een compleet beeld van het paard te krijgen en geen belangrijke punten over het hoofd te zien. Een eerste consult duurt derhalve langer dan de vervolgconsulten waarbij wordt voortgeborduurd op de in het eerste consult verrichtte analyse.

Om een compleet beeld te krijgen begin ik altijd met de Anamnese. Dit is een vraaggesprek met de ruiter, waarin we kennis maken met elkaar en ik het paard en zijn verleden leer kennen.

Om alle puzzelstukjes bij elkaar te laten komen wordt het paard geïnspecteerd aan de hand van een lineair score formulier. Hieruit komt naar voren wat de bouw van het paard is en waar zijn eventuele krachten en zwakten liggen.

Na de Inspectie volgt de palpatie, waarbij ik het paard ga palperen (af voelen) op spierspanning, temperatuur, zwellingen en littekens. Het is belangrijk om het paard af te voelen, zodat je zeker weet dat je niets mist wat van belang kan zijn voor de eindbeoordeling.

Daarna volgt een bewegingsanalyse. Hierbij beoordeel ik het paard zowel op de harde bodem rechtuit, als op de zachte bodem op de volte. Het is belangrijk dat het paard zowel op de harde bodem, als volte gezien wordt, aangezien het paard een ander bewegingspatroon kan laten zien op verschillende ondergronden.

Na de beweging zal ik het paard nogmaals palperen. Hierbij ga ik na of er verandering heeft plaatsgevonden ten aanzien van voor de beweging.

Op het moment dat ik het hele plaatje compleet heb maak ik een massage plan met een bijbehorende trainingsschema.

Na dit alles behandel ik je paard uitgebreid en ga ik aan de slag met de aandachtspunten die eerder naar voren gekomen zijn. Het doel is over het algemeen om de spierspanning te reduceren en waar nodig het bindweefsel te activeren, zodat de doorbloeding goed door kan vloeien in het lichaam. Bij een goed doorbloed lichaam zullen eventuele blessures sneller genezen.

Tijdens de massage worden verschillende Zweedse technieken gehanteerd, zoals effleurages, petrissage, knedingen en frictie.

Na de behandeling krijg je via de mail een uitgebreid verslag toegestuurd. Dit verslag wordt uiteraard gebruikt voor vervolgbehandelingen, maar kan eventueel ook overlegd worden aan andere specialisten of om zelf te monitoren hoe het je paard vergaat.

Hoe ziet een vervolg behandeling eruit?

Een vervolg behandeling vindt bij voorkeur plaats 5 dagen na het eerste consult. Dit omdat het lichaam moet wennen aan de behandeling en het spiergeheugen hierbij nogmaals wordt getriggerd om zich te ontspannen bij aanraking en zo de spanning na een (intensieve) training kwijt te raken.  

Wanneer resultaat?

Het beste resultaat wordt behaald als de eerste 3 behandelingen in ongeveer 2 weken tijd worden verricht. Na deze behandelingen kan je een langere tijd tussen de behandelingen nemen. Dit is geheel paard en herstel afhankelijk, uiteraard ook afhankelijk van de wensen en vereiste prestaties.

Tevens kan je hierna periodiek een preventieve behandeling voortzetten om blessures of intensievere behandeling te voorkomen.

Vereisten

Om een paard goed te kunnen onderzoeken en te masseren is het volgende van belang:

 • Het paard is droog en schoon.
 • Het paard is gewend om aangeraakt te worden en kan voetjes geven.
 • Er is een rustige poetsplaats of ruimte aanwezig waar het paard behandeld kan worden.
 • Het paard is de dag van de behandeling nog niet getraind.
 • Er is ruimte om het paard op een harde ondergrond heen en weer te laten stappen en draven.
 • Er is een mogelijkheid tot longeren op een (redelijk) stabiele bodem

Daarnaast wordt geadviseerd om geen wedstrijden of intensieve trainingen te plannen na het consult!

Laat bij voorkeur minimaal 2 dagen tussen consult en training / wedstrijd zitten. 

Bij een eerste consult adviseer ik zelfs om het paard een week rust te geven en geen intensieve training of wedstrijd te plannen!

Samenvattend

Waarom een massage:

 • Spierproblemen herkennen en lokaliseren 
 • In een eerder stadium problemen opsporen en herkennen

Fysieke hoofddoelen van een massage:

 • Ontspanning
 • Herstelprocessen bevorderen
 • Verminderen van pijn
 • Vergroten van mobiliteit

Mentale hoofddoelen van een massage:

 • Bevorderen welzijn paard
 • Mentale rust door ontspanning

Subdoelen van een massage:

 • bevorderen van bloedcirculatie
 • Bevorderen lymfecirculatie
 • Normaliseren van spierspanning (tonus)

Let op: Een paardensportmasseur stelt geen diagnose en is geen vervanging voor een dierenarts of fysiotherapeutische hulp. Twijfel je zelf aan de gezondheid van je paard, maak dan eerst een afspraak met dierenarts.