Hoe ziet een eerste consult eruit?

Een eerste consult bestaat uit een volledige analyse van het paard inclusief een massage en trainingsadvies. Deze analyse is van belang om een compleet beeld van het paard te krijgen en geen belangrijke punten over het hoofd te zien. Een eerste consult duurt derhalve langer dan de vervolgconsulten waarbij wordt voortgeborduurd op de in het eerste consult verrichtte analyse.

Om een compleet beeld te krijgen begin ik altijd met de Anamnese. Dit is een vraaggesprek met de ruiter, waarin we kennis maken met elkaar en ik het paard en zijn verleden leer kennen.
Een deel hiervan zal vooraf gebeuren middels een in te vullen anamnese-formulier welke per mail zal worden toegestuurd. 
Om alle puzzelstukjes bij elkaar te laten komen wordt het paard geïnspecteerd aan de hand van een lineair score formulier. Hieruit komt naar voren wat de bouw van het paard is en waar zijn eventuele krachten en zwakten liggen.
Na de Inspectie volgt de palpatie, waarbij ik het paard ga palperen (af voelen) op spierspanning, temperatuur, zwellingen en littekens. Het is belangrijk om het paard af te voelen, zodat je zeker weet dat je niets mist wat van belang kan zijn voor de eindbeoordeling.
Daarna volgt een bewegingsanalyse. Hierbij beoordeel ik het paard zowel op de harde bodem rechtuit, als op de zachte bodem op de volte. Het is belangrijk dat het paard zowel op de harde bodem, als volte gezien wordt, aangezien het paard een ander bewegingspatroon kan laten zien op verschillende ondergronden.
Na de beweging zal ik het paard nogmaals palperen. Hierbij ga ik na of er verandering heeft plaatsgevonden ten aanzien van voor de beweging.
Op het moment dat ik het hele plaatje compleet heb maak ik een massage plan, behandel ik je paard uitgebreid en ga ik aan de slag met de aandachtspunten die eerder naar voren gekomen zijn. Het doel is over het algemeen om de spierspanning te reduceren en waar nodig het bindweefsel te activeren, zodat de doorbloeding goed door kan vloeien in het lichaam. Bij een goed doorbloed lichaam zullen blessures sneller genezen.
Tijdens de massage worden verschillende Zweedse technieken gehanteerd, zoals effleurages, petrissage, knedingen en frictie.
Na de behandeling is het noodzakelijk om het paard ongeveer 10 minuten uit te laten stappen.

Na de behandeling krijg je via de mail een uitgebreid verslag toegestuurd. Dit verslag wordt uiteraard gebruikt voor vervolgbehandelingen, maar kan eventueel ook overlegd worden aan andere specialisten of om zelf te monitoren hoe het je paard vergaat.

Daarnaast stel ik een trainingsschema op waarmee je zelf aan de slag kan om de klachten te verbeteren, danwel voorkomen.

Hoe ziet een vervolg behandeling eruit?

Een vervolg behandeling vindt bij voorkeur plaats 5 dagen na het eerste consult. Het lichaam moet wennen aan de behandeling en het spiergeheugen wordt hierbij nogmaals getriggerd om zich te ontspannen bij aanraking en zo de spanning na een (intensieve) training kwijt te raken. Daarbij bereik je het beste resultaat door de eerste behandelingen kort achter elkaar te doen, zodat de behandelingen elkaar versterken en je niet weer van voor af aan hoeft te beginnen. 

Hoe ziet een vervolg behandeling eruit?

Een vervolg behandeling vindt bij voorkeur plaats 5 dagen na het eerste consult. Het lichaam moet wennen aan de behandeling en het spiergeheugen wordt hierbij nogmaals getriggerd om zich te ontspannen bij aanraking en zo de spanning na een (intensieve) training kwijt te raken. Daarbij bereik je het beste resultaat door de eerste behandelingen kort achter elkaar te doen, zodat de behandelingen elkaar versterken en je niet weer van voor af aan hoeft te beginnen. 

Ter voorbereiding!

Om een paard goed te kunnen onderzoeken en te masseren is het volgende van belang:

 • Het paard is droog en schoon.
 • Het paard is gewend om aangeraakt te worden en kan voetjes geven.
 • Er is een rustige poetsplaats of ruimte aanwezig waar het paard behandeld kan worden.
 • Het paard is de dag van de behandeling nog niet getraind.
 • Er is ruimte om het paard op een harde ondergrond heen en weer te laten stappen en draven.
 • Er is een mogelijkheid tot longeren op een (redelijk) stabiele bodem
 • 10 minuten uit stappen na de behandeling.

Daarnaast wordt geadviseerd om geen wedstrijden of intensieve trainingen te plannen na het consult!

Laat bij voorkeur minimaal 2 dagen tussen consult en training / wedstrijd zitten. 

Bij een eerste consult adviseer ik zelfs om het paard een week rust te geven en geen intensieve training of wedstrijd te plannen!

Samenvattend

Waarom een massage:

 • Spierproblemen herkennen en lokaliseren 
 • In een eerder stadium problemen opsporen en herkennen

Fysieke hoofddoelen van een massage:

 • Ontspanning
 • Herstelprocessen bevorderen
 • Verminderen van pijn
 • Vergroten van mobiliteit

Mentale hoofddoelen van een massage:

 • Bevorderen welzijn paard
 • Mentale rust door ontspanning

Subdoelen van een massage:

 • bevorderen van bloedcirculatie
 • Bevorderen lymfecirculatie
 • Normaliseren van spierspanning (tonus)

Let op: Een paardensportmasseur stelt geen diagnose en is geen vervanging voor een dierenarts. Twijfel je zelf aan de gezondheid van je paard, maak dan eerst een afspraak met dierenarts.